Project

General

Profile

strings.xml

Anonymous, 12/30/2012 10:36 AM

 
1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<resources>
3
    <!-- Generic terms -->
4
    <string name="app_name">Beem</string>
5
    <string name="OkButton">Ok</string>
6
    <string name="ClearButton">Vymazat</string>
7
    <string name="CancelButton">Zrušit</string>
8
    <string name="AcceptButton">Autorizovat</string>
9
    <string name="RefuseButton">Odmítnout</string>
10
    <string name="JabberID">Jabber ID</string>
11
    <string name="Password">Heslo</string>
12
    <string name="Continue">Pokračovat</string>
13

  
14
    <!-- AccountConfigure class -->
15
    <string name="AccountConfigureManualConfiguration">Ruční konfigurace</string>
16

  
17
    <!-- Beem class -->
18
    <string name="BeemJabberID">Jabber ID</string>
19

  
20
    <!-- BeemApplication class -->
21
    <string name="BeemApplicationConnect">Připojuji se...</string>
22

  
23
    <!-- BeemService class -->
24
    <string name="BeemServiceDescription">Use Beem Service</string>
25
    <string name="BeemServiceCreated">Beem Service Created</string>
26
    <string name="BeemServiceDestroyed">Beem Service Destroyed</string>
27

  
28
    <!-- ContactDialog class -->
29
    <string name="CDChat">Chat</string>
30
    <string name="CDCall">Volání</string>
31
    <string name="CDInfos">Správa uživatele</string>
32

  
33
    <!-- AddContact class -->
34
    <string name="AddCActTitle">Beem - Přidání kontaktu</string>
35

  
36
    <string name="AddCLogin">Jméno uživatele</string>
37
    <string name="AddCAlias">Přezdívka</string>
38
    <string name="AddCGroup">Skupina</string>
39
    <string name="AddCOkButton">Přidat</string>
40
    <string name="AddCContactAdded">Kontakt přidán</string>
41
    <string name="AddCContactAddedError">Chyba kontakt nebyl přidán</string>
42
    <string name="AddCContactAddedLoginError">Error Login</string>
43
    <string name="AddCBadForm">Bad form</string>
44
    <string name="AddCContactAlready">Kontakt již existuje</string>
45

  
46
    <!-- ChangeStatus class -->
47
    <string name="ChangeStatusActTitle">Beem - Změna statusu</string>
48
    <string name="ChangeStatusType">Můj status</string>
49
    <string name="ChangeStatusMessage">My personal message</string>
50
    <string name="OpenContactList">Otevřít seznam kontaktů</string>
51

  
52
    <string name="MenuAddContact">Přidat nový kontakt</string>
53
    <string name="MenuAccountAbout">Beem Project</string>
54
    <string name="MenuAccountCreate">Vytvořit účet</string>
55
    <string name="MenuConnection">Upravit účet</string>
56
    <string name="ChangeStatusOk">Aktualizuji status</string>
57
    <string name="ChangeStatusNoChange">Žádné změny</string>
58
    <string name="my_avatar">Můj avatar</string>
59
    <string name="select_avatar">Vybrat avatar</string>
60
    <string name="take_photo">Vytvořit fotografii</string>
61
    <string name="pick_photo">Vybrat obrázek</string>
62
    <string name="delete_avatar">Žádný avatar</string>
63
  <string name="photoPickerNotFoundText">Nenalezen žádný fotoaparát/kamera</string>
64

  
65

  
66
    <!-- Settings class -->
67
    <string name="SettingsText">Editace uživatelského jména</string>
68
    <string name="SettingsPassword">Editace hesla</string>
69
    <string name="SettingsProxy">Proxy</string>
70
    <string name="SettingsProxyProxy">Použít proxy server</string>
71
    <string name="SettingsProxySummary">Připojit se přes proxy server</string>
72
    <string name="SettingsProxyType">Protokol</string>
73
    <string name="SettingsProxyTypeSummary">Vybrat typ proxy serveru</string>
74
    <string name="SettingsProxyServer">Upravit adresu proxy serveru</string>
75
    <string name="SettingsProxyPort">Upravit port proxy serveru</string>
76
    <string name="SettingsProxyUser">Volitelné, uživatelské jméno použité pro ověření na proxy serveru</string>
77
    <string name="SettingsProxyPassword">Volitelné, heslo pro ověření na proxy serveru</string>
78
    <string name="SettingsAdvanced">Rozšířené</string>
79
    <string name="SettingsAdvancedOptions">Specifická nastavení serveru</string>
80
    <string name="SettingsAdvancedRecoDelay">Upraví prodlevu mezi pokusy o připojení</string>
81
    <string name="SettingsAdvancedSpecOpt">Zaškrtněte tuto volbu pokud chcete pro připojení použít specifický server</string>
82
    <string name="SettingsAdvancedAddOpt">Upravit adresu serveru</string>
83
    <string name="SettingsAdvancedPortOpt">Upravit port serveru</string>
84
    <string name="SettingsResourceTitle">Zdroj</string>
85
    <string name="SettingsPriorityTitle">Priorita</string>
86
    <string name="SettingsResourceSummary">Nastavení názvu zdroje pro XMPP klienta</string>
87
    <string name="SettingsPrioritySummary">Nastavení priority klienta</string>
88
    <string name="contact_list_preferences">Seznam kontaktů</string>
89
    <string name="contact_list_preferences_sum">Nastavení zobrazení pro váš seznam kontaktů
90
    </string>
91
    <string name="CLP_hide_groups">Skrýt skupiny</string>
92
    <string name="CLP_hide_groups_sum">Aktuvujte tuto volbu pro skrytí skupin</string>
93
    <string name="CLP_hidden_contact">Skrýt odpojené</string>
94
    <string name="CLP_hidden_contact_sum">Zaškrtněte pro skrytí odpojených kontaktů
95
    </string>
96
    <string name="settings_account_username">Název účtu (JID)</string>
97
    <string name="login_username_info_default">beem@beem-project.com</string>
98
    <string name="settings_account_password">Heslo</string>
99
    <string name="settings_account_server">Server</string>
100
    <string name="settings_account_port">Port</string>
101
    <string name="settings_advanced_service_behaviour">Chování služby</string>
102
    <string name="settings_advanced_sum">Nastavení voleb pro pokročilé uživatele</string>
103
    <string name="settings_xmpp_server">Adresa</string>
104
    <string name="comments_xmpp_server">example.com</string>
105
    <string name="settings_xmpp_port">Port</string>
106
    <string name="settings_xmpp_use_tls">Vyžadovat SSL/TLS</string>
107
    <string name="settings_reco_delay">Prodleva opakování pokusu o připojení</string>
108
    <string name="comments_xmpp_port">Výchozí: 5222</string>
109
    <string name="settings_proxy_sum">Nastavení proxy</string>
110
    <string name="settings_proxy_use">Připojit prostřednictvím proxy</string>
111
    <string name="settings_proxy_type_prompt">Vyberte typ proxy</string>
112
    <string name="settings_proxy_server">Server</string>
113
    <string name="settings_proxy_port">Port</string>
114
    <string name="comments_proxy_port">Výchozí: 1080</string>
115
    <string name="settings_proxy_username">Uživatel</string>
116
    <string name="settings_proxy_password">Heslo</string>
117
  <string name="away_chk_title">Povolit automatické \"Pryč\"</string>
118
    <string name="away_chk_sum">Změní status na \"Pryč\" při zhasnutí obrazovky</string>
119
    <string name="away_message_title">Zpráva pro stav \"Pryč\"</string>
120
    <string name="away_message_sum">Zpráva která bude zobrazována při stavu \"Pryč\"</string>
121
    <string name="away_message_hint">Jsem pryč, display mého telefonu je vypnutý</string>
122
    <string name="notification_preferences">Nastavení oznamování</string>
123
    <string name="notification_enable_vibrate_title">Povolit vybrace</string>
124
    <string name="notification_enable_vibrate_sum">Povolit vibrace při přijetí zprávy</string>
125
    <string name="notification_snd_title">Vyzvánění při přijetí zprávy</string>
126
    <string name="notification_snd_sum">Nastaví zvuk přehraný při přijetí zprávy</string>
127
    <string name="settings_chat_compact">Kompaktní chat</string>
128
    <string name="settings_chat_compact_sum">Nastaví pro okno kontaktů kompaktní zobrazení</string>
129
    <string name="history">Historie</string>
130
    <string name="history_sum">Zaškrtněte pro ukládání konverzací na SD kartu</string>
131
    <string name="history_mount">Pro ukládání historie musí být SD karta připojená a musí na ni být povoleno zapisovat</string>
132
    <string name="history_on_off">Povolit historii zpráv</string>
133
    <string name="chat_preferences">Chat</string>
134
    <string name="chat_preferences_sum">Historie, rozložení, velikost ...</string>
135
    <string name="chat_history_path">Cesta k historii</string>
136
    <string name="chat_history_path_sum">Konverzace z chatu jsou ukládány na SD kartu</string>
137
    <string name="settings_smack_debug">Enable XMPP debug</string>
138
    <string name="settings_full_jid_login">Použít plné JID jako jméno uživatele</string>
139
    <string name="settings_full_jid_login_sum">Vyžadováno některými serveru jako například Google Talk</string>
140

  
141
    <!-- Subscription class -->
142
    <string name="SubscriptAccept">Subscription accepted</string>
143
    <string name="SubscriptError">Subscription error</string>
144
    <string name="SubscriptRefused">Subscription refused</string>
145
    <string name="SubscriptText">%s si tě chce přidat do seznamu kontaktů. Autorizovat tento kontakt?</string>
146
    <string name="SubscriptTitle">Autorizovat kontakt?</string>
147

  
148
    <!-- BeemChatManager -->
149
    <string name="BeemChatManagerNewMessage">Máte novou zprávu</string>
150

  
151
    <!-- BeemBroadcastReceiver class -->
152
    <string name="BeemBroadcastReceiverDisconnect">BEEM: Byl jste odpojen</string>
153

  
154
    <!-- XmppConnectionAdapter class -->
155
    <string name="AcceptContactRequest">%s si tě právě přidal do seznamu kontaktů..</string>
156
    <string name="AcceptContactRequestFrom">Authorizuje %s pro komunikaci s vámi.</string>
157

  
158
    <!-- Activities -->
159
    <string name="login_tag">Beem - Login Activity</string>
160
    <string name="edit_settings_name">Beem - Nastavení</string>
161
    <string name="edit_settings_tag">Beem - EditSettings Activity</string>
162
    <string name="create_account_name">Beem - Vytvořit účet</string>
163
    <string name="create_account_tag">Beem - CreateAccount Activity</string>
164
    <string name="contact_list_name">Beem - Kontakty</string>
165
    <string name="contact_list_tag">Beem - ContactList Activity</string>
166
    <string name="user_info_name">Beem - Informace o uživateli</string>
167

  
168
    <!-- Buttons -->
169
    <string name="button_create_account">Vytvořit účet</string>
170
    <string name="button_create_login_account">Vytvořit a použít tento účet</string>
171

  
172
    <!-- LogAs Activity -->
173
    <string name="login_username">Uživatelské jméno</string>
174
    <string name="login_password">Heslo</string>
175
    <string name="login_error_dialog_title">Přihlášení - Chyba</string>
176
    <string name="login_close_dialog_button">Zavřít</string>
177
    <string name="login_menu_create_account">Vytvořit účet</string>
178
    <string name="login_menu_settings">Nastavení</string>
179
    <string name="login_menu_about">O programu</string>
180
    <string name="login_about_title">Beem %s - o programu</string>
181
    <string name="login_about_msg">
182
        Beem je inovativní projekt od EPITECH. Navštivte nás na
183
        http://www.beem-project.com !
184
    </string>
185
    <string name="login_about_button">Zavřít</string>
186
    <string name="login_settings_button">Nastavení</string>
187
    <string name="login_login_button">Přihlásit</string>
188
    <string name="login_login_progress">Připojuji se. Prosím čekejte...</string>
189
    <string name="login_error_msg">Bohužel došlo k chybě.\n\n
190
        detailní popis chyby:\n%s</string>
191
    <string name="login_menu_login">Přihlášení</string>
192
    <string name="login_no_connectivity">Nenalezeno připojení k internetu</string>
193
    <string name="login_start_msg">Settings configuration in menu</string>
194

  
195
    <!-- LoginAnim activity -->
196
    <string name="loganim_connecting">Připojování ...</string>
197
    <string name="loganim_authenticating">Ověřování ...</string>
198
    <string name="loganim_login_success">Úspěšně přihlášen</string>
199
    <string name="loganim_login_failed">Přihlášení se nezdařilo</string>
200

  
201
    <!-- EditSettings Activity -->
202
    <string name="settings_menu_create_account">Vytvořit účet</string>
203
    <string name="settings_menu_privacy_lists">Manage my privacy lists</string>
204
    <string name="settings_saved_ok">Nastavení bylo úspěšně uloženo.</string>
205

  
206

  
207

  
208
    <!-- EditSettings Activity Categories -->
209
    <string name="general_preferences">Základní nastavení</string>
210
    <string name="user_preferences">Účet (vyžadováno)</string>
211
    <string name="user_preferences_advanced">Rozšířená nastavení uživatele (volitelné)</string>
212
    <string name="network_preferences">Nastavení sítě</string>
213
    <string name="proxy_proxy_settings">Nastavení proxy</string>
214
    <string name="proxy_user_settings">Nastavení proxy</string>
215
    <string name="history_preferences">Historie</string>
216
    <string name="chat_layout_option">Rozložení chatu</string>
217

  
218

  
219
    <!-- EditSettings Activity Tabs -->
220
    <string name="settings_tab_tag_account">edit_settings_tab_account</string>
221
    <string name="settings_tab_label_account">Account</string>
222
    <string name="settings_tab_tag_xmpp">edit_settings_tab_xmpp</string>
223
    <string name="settings_tab_label_xmpp">XMPP</string>
224
    <string name="settings_tab_tag_proxy">edit_settings_tab_proxy</string>
225
    <string name="settings_tab_label_proxy">Proxy</string>
226

  
227

  
228
    <!-- wizard activities -->
229
    <string name="account_wizard_text1"><b>Vítejte v aplikaci BEEM.</b>\n\nJeště nemáte nastavený žádný XMPP (Jabber) účet.\nVyberte jednu z následujících možností:</string>
230
    <string name="account_wizard_configure_text"><b>Prosím vyplně údaje pro připojení k vašemu účtu</b></string>
231
    <string name="account_wizard_configure_account">Chci se připojit k již existujícímu účtu</string>
232
    <string name="account_wizard_create_account">Chci si zaregistrovat nový účet</string>
233

  
234
    <!-- Create an account Activity -->
235
    <string name="create_account_instr_dialog_title">Vytvoření účtu - Návod</string>
236
    <string name="create_account_err_dialog_title">Vytvoření účtu - Chyba</string>
237
    <string name="create_account_err_dialog_settings_button">Upravit moje nastavení</string>
238
    <string name="create_account_close_dialog_button">Zavřít</string>
239
    <string name="create_account_successfull_after">účet %s byl úspěšně vytvořen</string>
240
    <string name="create_account_err_username">Neplatné JabberID</string>
241
    <string name="create_account_err_passwords">Hesla se neshodují.</string>
242
    <string name="create_account_username">Uživatelské jméno</string>
243
    <string name="create_account_password">Heslo</string>
244
    <string name="create_account_confirm_password">Heslo (znovu)</string>
245

  
246
    <!-- ContactList Activity -->
247
    <string name="contact_list_menu_add_contact">Přidat kontakt</string>
248
    <string name="contact_list_menu_status">Změnit status</string>
249
    <string name="contact_list_menu_settings">Nastavení</string>
250
    <string name="contact_list_menu_disconnect">Odpojit</string>
251
    <string name="contact_list_all_contact">Všechny kontakty</string>
252
    <string name="contact_list_no_group">Nezařazené</string>
253

  
254
    <!-- UserInfo dialog -->
255
    <string name="userinfo_label_alias">Přezdívka</string>
256
    <string name="userinfo_label_chg_group">Spravovat skupiny</string>
257
    <string name="userinfo_label_re_subscription">Znovu poslat pozvání</string>
258
    <string name="userinfo_label_block">Blokovat</string>
259
    <string name="userinfo_label_delete">Smazat</string>
260
    <string name="userinfo_resend">Suscription resend</string>
261
    <string name="userinfo_sure2delete">Jste si jist že chcete smazat tento kontakt?
262
    </string>
263
    <string name="userinfo_yes">Ano</string>
264
    <string name="userinfo_no">Ne</string>
265
    <string name="userinfo_sureresend">Opravdu chcete znovu poslat pozvánku?</string>
266

  
267
    <string name="chat_name">Beem - Chat</string>
268
    <string name="chat_input_default_value">Pište zprávu</string>
269
    <string name="chat_self"></string>
270
    <string name="chat_error">Chyba</string>
271
    <string name="chat_send_message">Odeslat</string>
272
    <string name="chat_menu_contacts_list">Seznam kontaktů</string>
273
    <string name="chat_menu_change_chat">Přepnout chat</string>
274
    <string name="chat_menu_start_otr_session">Start OTR session</string>
275
    <string name="chat_menu_stop_otr_session">Stop OTR session</string>
276
    <string name="chat_menu_otr_verify_key">OTR ověření klíče</string>
277
    <string name="chat_menu_otr_submenu">OTR actions</string>
278
    <string name="chat_dialog_change_chat_title">Otevřené chaty</string>
279
    <string name="chat_menu_close_chat">Zavřít tento chat</string>
280
    <string name="chat_no_more_chats">Žádné další chaty</string>
281
    <string name="chat_state_composing">píše zprávu</string>
282
    <string name="chat_state_gone">ukončil konverzaci</string>
283
    <string name="chat_state_active">čeká na vaši odpověď</string>
284
    <string name="chat_state_inactive">dělá něco jiného</string>
285
    <string name="chat_otrstate_plaintext">NEŠIFROVÁNO</string>
286
    <string name="chat_otrstate_encrypted">ŠIFROVÁNO</string>
287
    <string name="chat_otrstate_finished">DOKONČENO</string>
288
    <string name="chat_otrstate_authenticated">OVĚŘENÉ</string>
289
  <string name="chat_otr_verify_key" formatted="false">
290
    Ověření kontakty vám umožňuje se ujistit že osoba s kterou komunikujete je opravdu ten za koho se vydává.\n\n
291
    Pro ověření fingerprintu kontaktujte druhou stranu přes nějaký <i>jiný</i> bezpečný kanál, například telefon nebo email podepsaný pomocí GPG. Měli by jste si vzájemě vyměnit fingerprint.\n\n
292
    Pokud se vše shoduje, měli by jste v dialogu výše potvrdit že jste <b>ověřili</b> fingerprint.\n\n
293
    Lokální fingerprint %s\n\nFingerprint vzdálené strany %s\n\nOvěřit fingerprint ?</string>
294
    <string name="contact_status_msg_available">Dostupný</string>
295
    <string name="contact_status_msg_available_chat">Dostupný a rozkecaný</string>
296
    <string name="contact_status_msg_dnd">Nevyrušovat</string>
297
    <string name="contact_status_msg_away">Pryč</string>
298
    <string name="contact_status_msg_xa">Nedostupný</string>
299
    <string name="contact_status_msg_offline">Odpojený</string>
300

  
301
    <string name="privacy_list_name">Beem - Manage my privacy lists</string>
302
    <string name="privacy_list_no_data">There aren\'t any privacy list registered.</string>
303
    <string name="privacy_list_menu_create">Create a privacy list</string>
304
    <string name="privacy_list_create_dialog_title">Create a privacy list</string>
305
    <string name="privacy_list_create_dialog_list_name_label">Title</string>
306
    <string name="privacy_list_create_dialog_create_button">Vytvořit</string>
307
    <string name="privacy_list_select_dialog_buddies">Kontakty</string>
308
    <string name="privacy_list_select_dialog_groups">Skupiny</string>
309
    <string name="privacy_list_select_dialog_delete">Smazat</string>
310
    <string name="privacy_list_delete_dialog_msg">Do you really want to delete the privacy list entitled \'%s\'?</string>
311
    <string name="privacy_list_delete_dialog_yes">Ano</string>
312
    <string name="privacy_list_delete_dialog_no">Ne</string>
313

  
314
    <string name="UpdateButton">Aktualizovat</string>
315

  
316
    <!-- MemorizingTrustManager library -->
317
    <string name="mtm_accept_cert">Přijmout neznámý certifikát?</string>
318
    <string name="mtm_decision_always">Vždy</string>
319
    <string name="mtm_decision_once">Jednou</string>
320
    <string name="mtm_decision_abort">Odmítnout</string>
321

  
322
    <string name="mtm_notification">Ověření certifikátu</string>
323

  
324
    <!-- Error messages -->
325

  
326
    <string name="error_login_authentication">Chyba při ověřování, chybné jméno uživatele nebo heslo.</string>
327

  
328
    <string name="interna_server_error">Chyba na straně serveru</string>
329
    <string name="bad_request">bad-request</string>
330
    <string name="forbidden">forbidden</string>
331
    <string name="item_not_found">item-not-found</string>
332
    <string name="conflict">conflict</string>
333
    <string name="feature_not_implemented">feature-not-implemented</string>
334
    <string name="gone">gone</string>
335
    <string name="jid_malformed">jid-malformed</string>
336
    <string name="no_acceptable">no-acceptable</string>
337
    <string name="not_allowed">not-allowed</string>
338
    <string name="not_authorized">not-authorized</string>
339
    <string name="payment_required">payment-required</string>
340
    <string name="recipient_unavailable">recipient-unavailable</string>
341
    <string name="redirect">redirect</string>
342
    <string name="registration_required">registration-required</string>
343
    <string name="remote_server_not_found">Server nenalezen</string>
344
    <string name="remote_server_timeout">Server neodpovídá</string>
345
    <string name="remote_server_error">Chyba na straně serveru</string>
346
    <string name="resource_constraint">resource-constraint</string>
347
    <string name="service_unavailable">service-unavailable</string>
348
    <string name="subscription_required">subscription-required</string>
349
    <string name="undefined_condition">undefined-condition</string>
350
    <string name="unexpected_condition">unexpected-condition</string>
351
    <string name="request_timeout">request-timeout</string>
352
</resources>