res/values-sv/strings.xml
changeset 814 27a5b676b9f3
parent 812 7444b935ecf6
child 849 0a13b2f81fd8
equal deleted inserted replaced
813:05281f51e420 814:27a5b676b9f3
  35 
  35 
  36 <string name="AddCLogin">Användarnamn</string>
  36 <string name="AddCLogin">Användarnamn</string>
  37 <string name="AddCAlias">Alias</string>
  37 <string name="AddCAlias">Alias</string>
  38 <string name="AddCGroup">Grupp</string>
  38 <string name="AddCGroup">Grupp</string>
  39 <string name="AddCOkButton">Lägg till</string>
  39 <string name="AddCOkButton">Lägg till</string>
  40 <string name="AddCContactAdded">Kontakt inlagd</string>
  40 <string name="AddCContactAdded">Kontakt tillagd</string>
  41 <string name="AddCContactAddedError">Fel Kontakt inte inlagd</string>
  41 <string name="AddCContactAddedError">Fel, kontakt inte tillagd</string>
  42 <string name="AddCContactAddedLoginError">Fel Inloggning</string>
  42 <string name="AddCContactAddedLoginError">Fel vid inloggning</string>
  43 <string name="AddCBadForm">Fel ifyllt</string>
  43 <string name="AddCBadForm">Fel ifyllt</string>
  44 <string name="AddCContactAlready">Kontakten finns redan</string>
  44 <string name="AddCContactAlready">Kontakten finns redan</string>
  45 
  45 
  46 <!-- ChangeStatus class -->
  46 <!-- ChangeStatus class -->
  47 <string name="ChangeStatusActTitle">Beem - Ändra status</string>
  47 <string name="ChangeStatusActTitle">Beem - Ändra status</string>
  69 <string name="SettingsProxyUser">Valfritt, möjliggör autentisering på proxyservern</string>
  69 <string name="SettingsProxyUser">Valfritt, möjliggör autentisering på proxyservern</string>
  70 <string name="SettingsProxyPassword">Valfritt, möjliggör autentisering på proxyservern</string>
  70 <string name="SettingsProxyPassword">Valfritt, möjliggör autentisering på proxyservern</string>
  71 <string name="SettingsAdvanced">Avancerat</string>
  71 <string name="SettingsAdvanced">Avancerat</string>
  72 <string name="SettingsAdvancedOptions">Specifika serverinställningar</string>
  72 <string name="SettingsAdvancedOptions">Specifika serverinställningar</string>
  73 <string name="SettingsAdvancedRecoDelay">Ändra tid mellan anslutningsförsök</string>
  73 <string name="SettingsAdvancedRecoDelay">Ändra tid mellan anslutningsförsök</string>
  74 <string name="SettingsAdvancedSpecOpt">Markera den här rutan om du vill använda en specifik server för anslutningen</string>
  74 <string name="SettingsAdvancedSpecOpt">Markera om du vill använda någon specifik server för anslutningen</string>
  75 <string name="SettingsAdvancedAddOpt">Redigera serveradress</string>
  75 <string name="SettingsAdvancedAddOpt">Ändra serveradress</string>
  76 <string name="SettingsAdvancedPortOpt">Redigera serverport</string>
  76 <string name="SettingsAdvancedPortOpt">Ändra serverport</string>
  77 <string name="SettingsResourceTitle">Resurs</string>
  77 <string name="SettingsResourceTitle">Instans</string>
  78 <string name="SettingsPriorityTitle">Prioritet</string>
  78 <string name="SettingsPriorityTitle">Prioritet</string>
  79 <string name="SettingsResourceSummary">Ange klientens XMPP-resurs</string>
  79 <string name="SettingsResourceSummary">Ange XMPP-instans för denna klient</string>
  80 <string name="SettingsPrioritySummary">Ange klientens prioritet</string>
  80 <string name="SettingsPrioritySummary">Ange prioritet för denna klient</string>
  81 <string name="contact_list_preferences">Kompislista</string>
  81 <string name="contact_list_preferences">Kontaktlista</string>
  82 <string name="contact_list_preferences_sum">A set of display options for your buddy list
  82 <string name="contact_list_preferences_sum">A set of display options for your buddy list
  83 </string>
  83 </string>
  84 <string name="CLP_hide_groups">Dölj grupper</string>
  84 <string name="CLP_hide_groups">Dölj grupper</string>
  85 <string name="CLP_hide_groups_sum">Markera rutan för att dölja grupper</string>
  85 <string name="CLP_hide_groups_sum">Markera för att dölja grupper</string>
  86 <string name="CLP_hidden_contact">Dölj kompisar</string>
  86 <string name="CLP_hidden_contact">Dölj kontakter</string>
  87 <string name="CLP_hidden_contact_sum">Check this option to hide unconnected buddies
  87 <string name="CLP_hidden_contact_sum">Check this option to hide unconnected buddies
  88 </string>
  88 </string>
  89 <string name="settings_account_username">Användarnamn</string>
  89 <string name="settings_account_username">Användarnamn</string>
  90 <string name="login_username_info_default">beem@beem-project.com</string>
  90 <string name="login_username_info_default">beem@beem-project.com</string>
  91 <string name="settings_account_password">Lösenord</string>
  91 <string name="settings_account_password">Lösenord</string>
  108 <string name="settings_proxy_username">Användarnamn</string>
  108 <string name="settings_proxy_username">Användarnamn</string>
  109 <string name="settings_proxy_password">Lösenord</string>
  109 <string name="settings_proxy_password">Lösenord</string>
  110 <string name="away_chk_title">Aktivera automatisk frånvaro</string>
  110 <string name="away_chk_title">Aktivera automatisk frånvaro</string>
  111 <string name="away_chk_sum">Ändra status till frånvarande när skärmen släcks</string>
  111 <string name="away_chk_sum">Ändra status till frånvarande när skärmen släcks</string>
  112 <string name="away_message_title">Frånvaromeddelande</string>
  112 <string name="away_message_title">Frånvaromeddelande</string>
  113 <string name="away_message_sum">Meddelandet som kommer att visas</string>
  113 <string name="away_message_sum">Frånvaromeddelandet som kommer att visas</string>
  114 <string name="away_message_hint">Jag är inte här, skärmsläckaren är på</string>
  114 <string name="away_message_hint">Jag är frånvarande, telefonens skärm är släckt</string>
  115 <string name="notification_preferences">Aviseringsinställningar</string>
  115 <string name="notification_preferences">Aviseringsinställningar</string>
  116 <string name="notification_enable_vibrate_title">Aktivera vibration</string>
  116 <string name="notification_enable_vibrate_title">Aktivera vibration</string>
  117 <string name="notification_enable_vibrate_sum">Aktivera vibration vid inkommande meddelande</string>
  117 <string name="notification_enable_vibrate_sum">Aktivera vibration vid inkommande meddelande</string>
  118 <string name="notification_snd_title">Meddelandesignal</string>
  118 <string name="notification_snd_title">Meddelandesignal</string>
  119 <string name="notification_snd_sum">Ange signal för inkommande meddelanden</string>
  119 <string name="notification_snd_sum">Ange signal för inkommande meddelanden</string>
  121 
  121 
  122 <!-- Subscription class -->
  122 <!-- Subscription class -->
  123 <string name="SubscriptAccept">Prenumeration godkänd</string>
  123 <string name="SubscriptAccept">Prenumeration godkänd</string>
  124 <string name="SubscriptError">Fel vid prenumeration</string>
  124 <string name="SubscriptError">Fel vid prenumeration</string>
  125 <string name="SubscriptRefused">Prenumeration nekad</string>
  125 <string name="SubscriptRefused">Prenumeration nekad</string>
  126 <string name="SubscriptText">%s vill lägga till dig i sin kompislista. Godkänner du det?</string>
  126 <string name="SubscriptText">%s vill lägga till dig i sin kontaktlista. Godkänner du det?</string>
  127 <string name="SubscriptTitle">Godkänn kompis?</string>
  127 <string name="SubscriptTitle">Godkänn kontakt?</string>
  128 
  128 
  129 <!-- BeemChatManager -->
  129 <!-- BeemChatManager -->
  130 <string name="BeemChatManagerNewMessage">Du har ett nytt meddelande</string>
  130 <string name="BeemChatManagerNewMessage">Du har ett nytt meddelande</string>
  131 
  131 
  132 <!-- BeemBroadcastReceiver class -->
  132 <!-- BeemBroadcastReceiver class -->
  133 <string name="BeemBroadcastReceiverDisconnect">BEEM: Anslutningen har brutits</string>
  133 <string name="BeemBroadcastReceiverDisconnect">BEEM: Du är frånkopplad</string>
  134 
  134 
  135 <!-- XmppConnectionAdapter class -->
  135 <!-- XmppConnectionAdapter class -->
  136 <string name="AcceptContactRequest">%s har lagt till dig till sin kompislista.</string>
  136 <string name="AcceptContactRequest">%s har lagt till dig till sin kontaktlista.</string>
  137 <string name="AcceptContactRequestFrom">Godkänn att %s kontaktar dig.</string>
  137 <string name="AcceptContactRequestFrom">Godkänn att %s kontaktar dig.</string>
  138 
  138 
  139 <!-- Activities -->
  139 <!-- Activities -->
  140 <string name="login_tag">Beem - Aktivitet inloggningar</string>
  140 <string name="login_tag">Beem - Aktivitet inloggningar</string>
  141 <string name="edit_settings_name">Beem - Inställningar</string>
  141 <string name="edit_settings_name">Beem - Inställningar</string>
  268 <string name="privacy_list_no_data">Det finns inga spärrlistor.</string>
  268 <string name="privacy_list_no_data">Det finns inga spärrlistor.</string>
  269 <string name="privacy_list_menu_create">Skapa spärrlista</string>
  269 <string name="privacy_list_menu_create">Skapa spärrlista</string>
  270 <string name="privacy_list_create_dialog_title">Skapa spärrlista</string>
  270 <string name="privacy_list_create_dialog_title">Skapa spärrlista</string>
  271 <string name="privacy_list_create_dialog_list_name_label">Titel</string>
  271 <string name="privacy_list_create_dialog_list_name_label">Titel</string>
  272 <string name="privacy_list_create_dialog_create_button">Skapa</string>
  272 <string name="privacy_list_create_dialog_create_button">Skapa</string>
  273 <string name="privacy_list_select_dialog_buddies">Kompisar</string>
  273 <string name="privacy_list_select_dialog_buddies">Kontakter</string>
  274 <string name="privacy_list_select_dialog_groups">Grupper</string>
  274 <string name="privacy_list_select_dialog_groups">Grupper</string>
  275 <string name="privacy_list_select_dialog_delete">Ta bort</string>
  275 <string name="privacy_list_select_dialog_delete">Ta bort</string>
  276 <string name="privacy_list_delete_dialog_msg">Vill du verkligen ta bort spärrlistan \'%s\'?</string>
  276 <string name="privacy_list_delete_dialog_msg">Vill du verkligen ta bort spärrlistan \'%s\'?</string>
  277 <string name="privacy_list_delete_dialog_yes">Ja</string>
  277 <string name="privacy_list_delete_dialog_yes">Ja</string>
  278 <string name="privacy_list_delete_dialog_no">Nej</string>
  278 <string name="privacy_list_delete_dialog_no">Nej</string>
  299 <string name="redirect">vidarebefordra</string>
  299 <string name="redirect">vidarebefordra</string>
  300 <string name="registration_required">registrering krävs</string>
  300 <string name="registration_required">registrering krävs</string>
  301 <string name="remote_server_not_found">Servern hittades inte</string>
  301 <string name="remote_server_not_found">Servern hittades inte</string>
  302 <string name="remote_server_timeout">Servern svarar inte</string>
  302 <string name="remote_server_timeout">Servern svarar inte</string>
  303 <string name="remote_server_error">Serverfel</string>
  303 <string name="remote_server_error">Serverfel</string>
  304 <string name="resource_constraint">begränsad resurs</string>
  304 <string name="resource_constraint">begränsad instans</string>
  305 <string name="service_unavailable">tjänsten ej tillgänglig</string>
  305 <string name="service_unavailable">tjänsten ej tillgänglig</string>
  306 <string name="subscription_required">prenumeration krävs</string>
  306 <string name="subscription_required">prenumeration krävs</string>
  307 <string name="undefined_condition">odefinierat tillstånd</string>
  307 <string name="undefined_condition">odefinierat tillstånd</string>
  308 <string name="unexpected_condition">oväntat tillstånd</string>
  308 <string name="unexpected_condition">oväntat tillstånd</string>
  309 <string name="request_timeout">Timeoutbegäran</string>
  309 <string name="request_timeout">Timeoutbegäran</string>