updating swedish translation
authorNikita Kozlov <nikita@mbdsys.com>
Fri, 10 Dec 2010 11:18:45 +0100
changeset 814 27a5b676b9f3
parent 813 05281f51e420
child 815 0f18c9828716
child 817 cf19bfc27ce9
child 847 ac719bcb0f25
updating swedish translation
res/values-sv/strings.xml
--- a/res/values-sv/strings.xml	Mon Dec 06 14:15:25 2010 +0100
+++ b/res/values-sv/strings.xml	Fri Dec 10 11:18:45 2010 +0100
@@ -37,9 +37,9 @@
 <string name="AddCAlias">Alias</string>
 <string name="AddCGroup">Grupp</string>
 <string name="AddCOkButton">Lägg till</string>
-<string name="AddCContactAdded">Kontakt inlagd</string>
-<string name="AddCContactAddedError">Fel Kontakt inte inlagd</string>
-<string name="AddCContactAddedLoginError">Fel Inloggning</string>
+<string name="AddCContactAdded">Kontakt tillagd</string>
+<string name="AddCContactAddedError">Fel, kontakt inte tillagd</string>
+<string name="AddCContactAddedLoginError">Fel vid inloggning</string>
 <string name="AddCBadForm">Fel ifyllt</string>
 <string name="AddCContactAlready">Kontakten finns redan</string>
 
@@ -71,19 +71,19 @@
 <string name="SettingsAdvanced">Avancerat</string>
 <string name="SettingsAdvancedOptions">Specifika serverinställningar</string>
 <string name="SettingsAdvancedRecoDelay">Ändra tid mellan anslutningsförsök</string>
-<string name="SettingsAdvancedSpecOpt">Markera den här rutan om du vill använda en specifik server för anslutningen</string>
-<string name="SettingsAdvancedAddOpt">Redigera serveradress</string>
-<string name="SettingsAdvancedPortOpt">Redigera serverport</string>
-<string name="SettingsResourceTitle">Resurs</string>
+<string name="SettingsAdvancedSpecOpt">Markera om du vill använda någon specifik server för anslutningen</string>
+<string name="SettingsAdvancedAddOpt">Ändra serveradress</string>
+<string name="SettingsAdvancedPortOpt">Ändra serverport</string>
+<string name="SettingsResourceTitle">Instans</string>
 <string name="SettingsPriorityTitle">Prioritet</string>
-<string name="SettingsResourceSummary">Ange klientens XMPP-resurs</string>
-<string name="SettingsPrioritySummary">Ange klientens prioritet</string>
-<string name="contact_list_preferences">Kompislista</string>
+<string name="SettingsResourceSummary">Ange XMPP-instans för denna klient</string>
+<string name="SettingsPrioritySummary">Ange prioritet för denna klient</string>
+<string name="contact_list_preferences">Kontaktlista</string>
 <string name="contact_list_preferences_sum">A set of display options for your buddy list
 </string>
 <string name="CLP_hide_groups">Dölj grupper</string>
-<string name="CLP_hide_groups_sum">Markera rutan för att dölja grupper</string>
-<string name="CLP_hidden_contact">Dölj kompisar</string>
+<string name="CLP_hide_groups_sum">Markera för att dölja grupper</string>
+<string name="CLP_hidden_contact">Dölj kontakter</string>
 <string name="CLP_hidden_contact_sum">Check this option to hide unconnected buddies
 </string>
 <string name="settings_account_username">Användarnamn</string>
@@ -110,8 +110,8 @@
 <string name="away_chk_title">Aktivera automatisk frånvaro</string>
 <string name="away_chk_sum">Ändra status till frånvarande när skärmen släcks</string>
 <string name="away_message_title">Frånvaromeddelande</string>
-<string name="away_message_sum">Meddelandet som kommer att visas</string>
-<string name="away_message_hint">Jag är inte här, skärmsläckaren är på</string>
+<string name="away_message_sum">Frånvaromeddelandet som kommer att visas</string>
+<string name="away_message_hint">Jag är frånvarande, telefonens skärm är släckt</string>
 <string name="notification_preferences">Aviseringsinställningar</string>
 <string name="notification_enable_vibrate_title">Aktivera vibration</string>
 <string name="notification_enable_vibrate_sum">Aktivera vibration vid inkommande meddelande</string>
@@ -123,17 +123,17 @@
 <string name="SubscriptAccept">Prenumeration godkänd</string>
 <string name="SubscriptError">Fel vid prenumeration</string>
 <string name="SubscriptRefused">Prenumeration nekad</string>
-<string name="SubscriptText">%s vill lägga till dig i sin kompislista. Godkänner du det?</string>
-<string name="SubscriptTitle">Godkänn kompis?</string>
+<string name="SubscriptText">%s vill lägga till dig i sin kontaktlista. Godkänner du det?</string>
+<string name="SubscriptTitle">Godkänn kontakt?</string>
 
 <!--  BeemChatManager -->
 <string name="BeemChatManagerNewMessage">Du har ett nytt meddelande</string>
 
 <!--  BeemBroadcastReceiver class -->
-<string name="BeemBroadcastReceiverDisconnect">BEEM: Anslutningen har brutits</string>
+<string name="BeemBroadcastReceiverDisconnect">BEEM: Du är frånkopplad</string>
 
 <!--  XmppConnectionAdapter class -->
-<string name="AcceptContactRequest">%s har lagt till dig till sin kompislista.</string>
+<string name="AcceptContactRequest">%s har lagt till dig till sin kontaktlista.</string>
 <string name="AcceptContactRequestFrom">Godkänn att %s kontaktar dig.</string>
 
 <!-- Activities -->
@@ -270,7 +270,7 @@
 <string name="privacy_list_create_dialog_title">Skapa spärrlista</string>
 <string name="privacy_list_create_dialog_list_name_label">Titel</string>
 <string name="privacy_list_create_dialog_create_button">Skapa</string>
-<string name="privacy_list_select_dialog_buddies">Kompisar</string>
+<string name="privacy_list_select_dialog_buddies">Kontakter</string>
 <string name="privacy_list_select_dialog_groups">Grupper</string>
 <string name="privacy_list_select_dialog_delete">Ta bort</string>
 <string name="privacy_list_delete_dialog_msg">Vill du verkligen ta bort spärrlistan \'%s\'?</string>
@@ -301,7 +301,7 @@
 <string name="remote_server_not_found">Servern hittades inte</string>
 <string name="remote_server_timeout">Servern svarar inte</string>
 <string name="remote_server_error">Serverfel</string>
-<string name="resource_constraint">begränsad resurs</string>
+<string name="resource_constraint">begränsad instans</string>
 <string name="service_unavailable">tjänsten ej tillgänglig</string>
 <string name="subscription_required">prenumeration krävs</string>
 <string name="undefined_condition">odefinierat tillstånd</string>