updating swedish translation
authorNikita Kozlov <nikita@mbdsys.com>
Mon, 06 Dec 2010 13:37:05 +0100
changeset 812 7444b935ecf6
parent 811 3a16bda0b757
child 813 05281f51e420
updating swedish translation
res/values-sv/strings.xml
--- a/res/values-sv/strings.xml	Mon Dec 06 12:41:20 2010 +0100
+++ b/res/values-sv/strings.xml	Mon Dec 06 13:37:05 2010 +0100
@@ -26,8 +26,8 @@
 <string name="BeemServiceDestroyed">Beemtjänst avslutad</string>
 
 <!--  ContactDialog class -->
-<string name="CDChat">Chatt</string>
-<string name="CDCall">Samtal</string>
+<string name="CDChat">Chatta</string>
+<string name="CDCall">Ring</string>
 <string name="CDInfos">Hantera kontakt</string>
 
 <!-- AddContact class -->
@@ -66,8 +66,8 @@
 <string name="SettingsProxyTypeSummary">Välj typ av proxyserver</string>
 <string name="SettingsProxyServer">Ändra proxyserveradress</string>
 <string name="SettingsProxyPort">Ändra proxyserverport</string>
-<string name="SettingsProxyUser">Valfritt, tillåt autentisering på proxyservern</string>
-<string name="SettingsProxyPassword">Valfritt, tillåt autentisering på proxyservern</string>
+<string name="SettingsProxyUser">Valfritt, möjliggör autentisering på proxyservern</string>
+<string name="SettingsProxyPassword">Valfritt, möjliggör autentisering på proxyservern</string>
 <string name="SettingsAdvanced">Avancerat</string>
 <string name="SettingsAdvancedOptions">Specifika serverinställningar</string>
 <string name="SettingsAdvancedRecoDelay">Ändra tid mellan anslutningsförsök</string>
@@ -91,7 +91,7 @@
 <string name="settings_account_password">Lösenord</string>
 <string name="settings_account_server">Server</string>
 <string name="settings_account_port">Port</string>
-<string name="settings_advanced_service_behaviour"></string>
+<string name="settings_advanced_service_behaviour">Tjänstebeskrivning</string>
 <string name="settings_advanced_sum">Ett antal inställningar för avancerade användare</string>
 <string name="settings_xmpp_server">Adress</string>
 <string name="comments_xmpp_server">example.com</string>
@@ -181,7 +181,7 @@
 
 <!-- EditSettings Activity -->
 <string name="settings_menu_create_account">Skapa konto</string>
-<string name="settings_menu_privacy_lists"></string>
+<string name="settings_menu_privacy_lists">Hantera spärrlistor</string>
 <string name="settings_saved_ok">Inställningarna har sparats.</string>
 
 
@@ -195,11 +195,11 @@
 <string name="proxy_user_settings">Proxyinställningar</string>
 
 <!-- EditSettings Activity Tabs -->
-<string name="settings_tab_tag_account"></string>
+<string name="settings_tab_tag_account">edit_settings_tab_account</string>
 <string name="settings_tab_label_account">Konto</string>
-<string name="settings_tab_tag_xmpp"></string>
+<string name="settings_tab_tag_xmpp">edit_settings_tab_xmpp</string>
 <string name="settings_tab_label_xmpp">XMPP</string>
-<string name="settings_tab_tag_proxy"></string>
+<string name="settings_tab_tag_proxy">edit_settings_tab_proxy</string>
 <string name="settings_tab_label_proxy">Proxy</string>
 
 
@@ -264,16 +264,16 @@
 <string name="contact_status_msg_xa">Inte tillgänglig</string>
 <string name="contact_status_msg_offline">Frånkopplad</string>
 
-<string name="privacy_list_name"></string>
-<string name="privacy_list_no_data"></string>
-<string name="privacy_list_menu_create"></string>
-<string name="privacy_list_create_dialog_title"></string>
+<string name="privacy_list_name">Beem - Hantera spärrlistor</string>
+<string name="privacy_list_no_data">Det finns inga spärrlistor.</string>
+<string name="privacy_list_menu_create">Skapa spärrlista</string>
+<string name="privacy_list_create_dialog_title">Skapa spärrlista</string>
 <string name="privacy_list_create_dialog_list_name_label">Titel</string>
 <string name="privacy_list_create_dialog_create_button">Skapa</string>
 <string name="privacy_list_select_dialog_buddies">Kompisar</string>
 <string name="privacy_list_select_dialog_groups">Grupper</string>
 <string name="privacy_list_select_dialog_delete">Ta bort</string>
-<string name="privacy_list_delete_dialog_msg"></string>
+<string name="privacy_list_delete_dialog_msg">Vill du verkligen ta bort spärrlistan \'%s\'?</string>
 <string name="privacy_list_delete_dialog_yes">Ja</string>
 <string name="privacy_list_delete_dialog_no">Nej</string>
 
@@ -284,27 +284,27 @@
 <string name="error_login_authentication">Fel vid inloggning, fel ID eller lösenord</string>
 
 <string name="interna_server_error">Serverfel</string>
-<string name="bad_request">bad-request</string>
+<string name="bad_request">felaktig begäran</string>
 <string name="forbidden">otillåten</string>
-<string name="item_not_found">item-not-found</string>
+<string name="item_not_found">hittades inte</string>
 <string name="conflict">konflikt</string>
-<string name="feature_not_implemented">feature-not-implemented</string>
+<string name="feature_not_implemented">funktionen finns inte</string>
 <string name="gone">borta</string>
-<string name="jid_malformed">jid-malformed</string>
-<string name="no_acceptable">no-acceptable</string>
-<string name="not_allowed">not-allowed</string>
-<string name="not_authorized">not-authorized</string>
-<string name="payment_required">payment-required</string>
-<string name="recipient_unavailable">recipient-unavailable</string>
+<string name="jid_malformed">felaktigt JID</string>
+<string name="no_acceptable">accepteras inte</string>
+<string name="not_allowed">tillåts inte</string>
+<string name="not_authorized">inte godkänd</string>
+<string name="payment_required">betalning krävs</string>
+<string name="recipient_unavailable">mottagaren ej tillgänglig</string>
 <string name="redirect">vidarebefordra</string>
-<string name="registration_required">registration-required</string>
+<string name="registration_required">registrering krävs</string>
 <string name="remote_server_not_found">Servern hittades inte</string>
 <string name="remote_server_timeout">Servern svarar inte</string>
 <string name="remote_server_error">Serverfel</string>
-<string name="resource_constraint">resource-constraint</string>
-<string name="service_unavailable">service-unavailable</string>
-<string name="subscription_required">subscription-required</string>
-<string name="undefined_condition">undefined-condition</string>
-<string name="unexpected_condition">unexpected-condition</string>
-<string name="request_timeout">request-timeout</string>
+<string name="resource_constraint">begränsad resurs</string>
+<string name="service_unavailable">tjänsten ej tillgänglig</string>
+<string name="subscription_required">prenumeration krävs</string>
+<string name="undefined_condition">odefinierat tillstånd</string>
+<string name="unexpected_condition">oväntat tillstånd</string>
+<string name="request_timeout">Timeoutbegäran</string>
 </resources>