.hgtags
Mon, 31 Jan 2011 20:01:38 +0100 Da Risk Added tag 0.1.5 for changeset 8d19f91dd64c
Mon, 24 Jan 2011 13:42:29 +0100 Da Risk Added tag 0.1.5_rc1 for changeset 7b54215139de
Sun, 04 Jul 2010 19:25:22 +0200 marseille Added tag 0.1.4 for changeset cf5db8d24b2a
Fri, 02 Jul 2010 22:30:19 +0400 marseille Added tag 0.1.4 for changeset 887b6a1fd966
Thu, 24 Jun 2010 00:12:41 +0200 Da Risk Added tag 0.1.4_rc for changeset 1b88edb34d96
Tue, 06 Apr 2010 22:46:05 +0200 Nikita Kozlov Added tag 0.1.3 for changeset c77d49614696
Mon, 15 Feb 2010 23:04:58 +0100 nikita Added tag 0.1.2 for changeset 25f6fded204a
Sat, 16 Jan 2010 21:32:11 +0100 Nikita Kozlov Added tag 0.1.1 for changeset af35b5109f17
Tue, 29 Dec 2009 20:53:21 +0100 nikita checkstyle
Tue, 29 Dec 2009 20:48:16 +0100 nikita checkstyle
Sat, 26 Dec 2009 17:52:47 +0100 Da Risk Added tag 0.1 for changeset bccd99644eac
Tue, 19 May 2009 14:20:46 +0200 Da Risk Added tag sfr-release for changeset 16373c4cd733
less more (0) tip