res/values-cs/strings.xml
changeset 1010 d3be66f5cfa1
child 1014 5d3c8519d297
equal deleted inserted replaced
1009:c76a6e4b37cf 1010:d3be66f5cfa1
    
   1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    
   2 <resources>
    
   3 	<!-- Generic terms -->
    
   4 	<string name="app_name">Beem</string>
    
   5 	<string name="OkButton">Ok</string>
    
   6 	<string name="ClearButton">Vymazat</string>
    
   7 	<string name="CancelButton">Zrušit</string>
    
   8 	<string name="AcceptButton">Autorizovat</string>
    
   9 	<string name="RefuseButton">Odmítnout</string>
    
  10 	<string name="JabberID">Jabber ID</string>
    
  11 	<string name="Password">Heslo</string>
    
  12 	<string name="Continue">Pokračovat</string>
    
  13 
    
  14 	<!-- AccountConfigure class -->
    
  15 	<string name="AccountConfigureManualConfiguration">Ruční konfigurace</string>
    
  16 
    
  17 	<!-- Beem class -->
    
  18 	<string name="BeemJabberID">Jabber ID</string>
    
  19 
    
  20 	<!-- BeemApplication class -->
    
  21 	<string name="BeemApplicationConnect">Připojuji se...</string>
    
  22 
    
  23 	<!-- BeemService class -->
    
  24 	<string name="BeemServiceDescription">Use Beem Service</string>
    
  25 	<string name="BeemServiceCreated">Beem Service Created</string>
    
  26 	<string name="BeemServiceDestroyed">Beem Service Destroyed</string>
    
  27 
    
  28 	<!-- ContactDialog class -->
    
  29 	<string name="CDChat">Chat</string>
    
  30 	<string name="CDCall">Volání</string>
    
  31 	<string name="CDInfos">Správa uživatele</string>
    
  32 
    
  33 	<!-- AddContact class -->
    
  34 	<string name="AddCActTitle">Beem - Přidání kontaktu</string>
    
  35 
    
  36 	<string name="AddCLogin">Jméno uživatele</string>
    
  37 	<string name="AddCAlias">Přezdívka</string>
    
  38 	<string name="AddCGroup">Skupina</string>
    
  39 	<string name="AddCOkButton">Přidat</string>
    
  40 	<string name="AddCContactAdded">Kontakt přidán</string>
    
  41 	<string name="AddCContactAddedError">Chyba kontakt nebyl přidán</string>
    
  42 	<string name="AddCContactAddedLoginError">Error Login</string>
    
  43 	<string name="AddCBadForm">Bad form</string>
    
  44 	<string name="AddCContactAlready">Kontakt již existuje</string>
    
  45 
    
  46 	<!-- ChangeStatus class -->
    
  47 	<string name="ChangeStatusActTitle">Beem - Změna statusu</string>
    
  48 	<string name="ChangeStatusType">Můj status</string>
    
  49 	<string name="ChangeStatusMessage">My personal message</string>
    
  50 	<string name="OpenContactList">Otevřít seznam kontaktů</string>
    
  51 
    
  52 	<string name="MenuAddContact">Přidat nový kontakt</string>
    
  53 	<string name="MenuAccountAbout">Beem Project</string>
    
  54 	<string name="MenuAccountCreate">Vytvořit účet</string>
    
  55 	<string name="MenuConnection">Upravit účet</string>
    
  56 	<string name="ChangeStatusOk">Aktualizuji status</string>
    
  57 	<string name="ChangeStatusNoChange">Žádné změny</string>
    
  58 	<string name="my_avatar">Můj avatar</string>
    
  59 	<string name="select_avatar">Vybrat avatar</string>
    
  60 	<string name="take_photo">Vytvořit fotografii</string>
    
  61 	<string name="pick_photo">Vybrat obrázek</string>
    
  62 	<string name="delete_avatar">Žádný avatar</string>
    
  63   <string name="photoPickerNotFoundText">Nenalezen žádný fotoaparát/kamera</string>
    
  64 
    
  65 
    
  66 	<!-- Settings class -->
    
  67 	<string name="SettingsText">Editace uživatelského jména</string>
    
  68 	<string name="SettingsPassword">Editace hesla</string>
    
  69 	<string name="SettingsProxy">Proxy</string>
    
  70 	<string name="SettingsProxyProxy">Použít proxy server</string>
    
  71 	<string name="SettingsProxySummary">Připojit se přes proxy server</string>
    
  72 	<string name="SettingsProxyType">Protokol</string>
    
  73 	<string name="SettingsProxyTypeSummary">Vybrat typ proxy serveru</string>
    
  74 	<string name="SettingsProxyServer">Upravit adresu proxy serveru</string>
    
  75 	<string name="SettingsProxyPort">Upravit port proxy serveru</string>
    
  76 	<string name="SettingsProxyUser">Volitelné, uživatelské jméno použité pro ověření na proxy serveru</string>
    
  77 	<string name="SettingsProxyPassword">Volitelné, heslo pro ověření na proxy serveru</string>
    
  78 	<string name="SettingsAdvanced">Rozšířené</string>
    
  79 	<string name="SettingsAdvancedOptions">Specifická nastavení serveru</string>
    
  80 	<string name="SettingsAdvancedRecoDelay">Upraví prodlevu mezi pokusy o připojení</string>
    
  81 	<string name="SettingsAdvancedSpecOpt">Zaškrtněte tuto volbu pokud chcete pro připojení použít specifický server</string>
    
  82 	<string name="SettingsAdvancedAddOpt">Upravit adresu serveru</string>
    
  83 	<string name="SettingsAdvancedPortOpt">Upravit port serveru</string>
    
  84 	<string name="SettingsResourceTitle">Zdroj</string>
    
  85 	<string name="SettingsPriorityTitle">Priorita</string>
    
  86 	<string name="SettingsResourceSummary">Nastavení názvu zdroje pro XMPP klienta</string>
    
  87 	<string name="SettingsPrioritySummary">Nastavení priority klienta</string>
    
  88 	<string name="contact_list_preferences">Seznam kontaktů</string>
    
  89 	<string name="contact_list_preferences_sum">Nastavení zobrazení pro váš seznam kontaktů
    
  90 	</string>
    
  91 	<string name="CLP_hide_groups">Skrýt skupiny</string>
    
  92 	<string name="CLP_hide_groups_sum">Aktuvujte tuto volbu pro skrytí skupin</string>
    
  93 	<string name="CLP_hidden_contact">Skrýt odpojené</string>
    
  94 	<string name="CLP_hidden_contact_sum">Zaškrtněte pro skrytí odpojených kontaktů
    
  95 	</string>
    
  96 	<string name="settings_account_username">Název účtu (JID)</string>
    
  97 	<string name="login_username_info_default">beem@beem-project.com</string>
    
  98 	<string name="settings_account_password">Heslo</string>
    
  99 	<string name="settings_account_server">Server</string>
    
  100 	<string name="settings_account_port">Port</string>
    
  101 	<string name="settings_advanced_service_behaviour">Chování služby</string>
    
  102 	<string name="settings_advanced_sum">Nastavení voleb pro pokročilé uživatele</string>
    
  103 	<string name="settings_xmpp_server">Adresa</string>
    
  104 	<string name="comments_xmpp_server">example.com</string>
    
  105 	<string name="settings_xmpp_port">Port</string>
    
  106 	<string name="settings_xmpp_use_tls">Vyžadovat SSL/TLS</string>
    
  107 	<string name="settings_reco_delay">Prodleva opakování pokusu o připojení</string>
    
  108 	<string name="comments_xmpp_port">Výchozí: 5222</string>
    
  109 	<string name="settings_proxy_sum">Nastavení proxy</string>
    
  110 	<string name="settings_proxy_use">Připojit prostřednictvím proxy</string>
    
  111 	<string name="settings_proxy_type_prompt">Vyberte typ proxy</string>
    
  112 	<string name="settings_proxy_server">Server</string>
    
  113 	<string name="settings_proxy_port">Port</string>
    
  114 	<string name="comments_proxy_port">Výchozí: 1080</string>
    
  115 	<string name="settings_proxy_username">Uživatel</string>
    
  116 	<string name="settings_proxy_password">Heslo</string>
    
  117   <string name="away_chk_title">Povolit automatické \"Pryč\"</string>
    
  118 	<string name="away_chk_sum">Změní status na \"Pryč\" při zhasnutí obrazovky</string>
    
  119 	<string name="away_message_title">Zpráva pro stav \"Pryč\"</string>
    
  120 	<string name="away_message_sum">Zpráva která bude zobrazována při stavu \"Pryč\"</string>
    
  121 	<string name="away_message_hint">Jsem pryč, display mého telefonu je vypnutý</string>
    
  122 	<string name="notification_preferences">Nastavení oznamování</string>
    
  123 	<string name="notification_enable_vibrate_title">Povolit vybrace</string>
    
  124 	<string name="notification_enable_vibrate_sum">Povolit vibrace při přijetí zprávy</string>
    
  125 	<string name="notification_snd_title">Vyzvánění při přijetí zprávy</string>
    
  126 	<string name="notification_snd_sum">Nastaví zvuk přehraný při přijetí zprávy</string>
    
  127 	<string name="settings_chat_compact">Kompaktní chat</string>
    
  128 	<string name="settings_chat_compact_sum">Nastaví pro okno kontaktů kompaktní zobrazení</string>
    
  129 	<string name="history">Historie</string>
    
  130 	<string name="history_sum">Zaškrtněte pro ukládání konverzací na SD kartu</string>
    
  131 	<string name="history_mount">Pro ukládání historie musí být SD karta připojená a musí na ni být povoleno zapisovat</string>
    
  132 	<string name="history_on_off">Povolit historii zpráv</string>
    
  133 	<string name="chat_preferences">Chat</string>
    
  134 	<string name="chat_preferences_sum">Historie, rozložení, velikost ...</string>
    
  135 	<string name="chat_history_path">Cesta k historii</string>
    
  136 	<string name="chat_history_path_sum">Konverzace z chatu jsou ukládány na SD kartu</string>
    
  137 	<string name="settings_smack_debug">Enable XMPP debug</string>
    
  138 	<string name="settings_full_jid_login">Použít plné JID jako jméno uživatele</string>
    
  139 	<string name="settings_full_jid_login_sum">Vyžadováno některými serveru jako například Google Talk</string>
    
  140 
    
  141 	<!-- Subscription class -->
    
  142 	<string name="SubscriptAccept">Subscription accepted</string>
    
  143 	<string name="SubscriptError">Subscription error</string>
    
  144 	<string name="SubscriptRefused">Subscription refused</string>
    
  145 	<string name="SubscriptText">%s si tě chce přidat do seznamu kontaktů. Autorizovat tento kontakt?</string>
    
  146 	<string name="SubscriptTitle">Autorizovat kontakt?</string>
    
  147 
    
  148 	<!-- BeemChatManager -->
    
  149 	<string name="BeemChatManagerNewMessage">Máte novou zprávu</string>
    
  150 
    
  151 	<!-- BeemBroadcastReceiver class -->
    
  152 	<string name="BeemBroadcastReceiverDisconnect">BEEM: Byl jste odpojen</string>
    
  153 
    
  154 	<!-- XmppConnectionAdapter class -->
    
  155 	<string name="AcceptContactRequest">%s si tě právě přidal do seznamu kontaktů..</string>
    
  156 	<string name="AcceptContactRequestFrom">Authorizuje %s pro komunikaci s vámi.</string>
    
  157 
    
  158 	<!-- Activities -->
    
  159 	<string name="login_tag">Beem - Login Activity</string>
    
  160 	<string name="edit_settings_name">Beem - Nastavení</string>
    
  161 	<string name="edit_settings_tag">Beem - EditSettings Activity</string>
    
  162 	<string name="create_account_name">Beem - Vytvořit účet</string>
    
  163 	<string name="create_account_tag">Beem - CreateAccount Activity</string>
    
  164 	<string name="contact_list_name">Beem - Kontakty</string>
    
  165 	<string name="contact_list_tag">Beem - ContactList Activity</string>
    
  166 	<string name="user_info_name">Beem - Informace o uživateli</string>
    
  167 
    
  168 	<!-- Buttons -->
    
  169 	<string name="button_create_account">Vytvořit účet</string>
    
  170 	<string name="button_create_login_account">Vytvořit a použít tento účet</string>
    
  171 
    
  172 	<!-- LogAs Activity -->
    
  173 	<string name="login_username">Uživatelské jméno</string>
    
  174 	<string name="login_password">Heslo</string>
    
  175 	<string name="login_error_dialog_title">Přihlášení - Chyba</string>
    
  176 	<string name="login_close_dialog_button">Zavřít</string>
    
  177 	<string name="login_menu_create_account">Vytvořit účet</string>
    
  178 	<string name="login_menu_settings">Nastavení</string>
    
  179 	<string name="login_menu_about">O programu</string>
    
  180 	<string name="login_about_title">Beem %s - o programu</string>
    
  181 	<string name="login_about_msg">
    
  182 		Beem je inovativní projekt od EPITECH. Navštivte nás na
    
  183 		http://www.beem-project.com !
    
  184 	</string>
    
  185 	<string name="login_about_button">Zavřít</string>
    
  186 	<string name="login_settings_button">Nastavení</string>
    
  187 	<string name="login_login_button">Přihlásit</string>
    
  188 	<string name="login_login_progress">Připojuji se. Prosím čekejte...</string>
    
  189 	<string name="login_error_msg">Bohužel došlo k chybě.\n\n
    
  190 		detailní popis chyby:\n%s</string>
    
  191 	<string name="login_menu_login">Přihlášení</string>
    
  192 	<string name="login_no_connectivity">Nenalezeno připojení k internetu</string>
    
  193 	<string name="login_start_msg">Settings configuration in menu</string>
    
  194 
    
  195 	<!-- LoginAnim activity -->
    
  196 	<string name="loganim_connecting">Připojování ...</string>
    
  197 	<string name="loganim_authenticating">Ověřování ...</string>
    
  198 	<string name="loganim_login_success">Úspěšně přihlášen</string>
    
  199 	<string name="loganim_login_failed">Přihlášení se nezdařilo</string>
    
  200 
    
  201 	<!-- EditSettings Activity -->
    
  202 	<string name="settings_menu_create_account">Vytvořit účet</string>
    
  203 	<string name="settings_menu_privacy_lists">Manage my privacy lists</string>
    
  204 	<string name="settings_saved_ok">Nastavení bylo úspěšně uloženo.</string>
    
  205 
    
  206 
    
  207 
    
  208 	<!-- EditSettings Activity Categories -->
    
  209 	<string name="general_preferences">Základní nastavení</string>
    
  210 	<string name="user_preferences">Účet (vyžadováno)</string>
    
  211 	<string name="user_preferences_advanced">Rozšířená nastavení uživatele (volitelné)</string>
    
  212 	<string name="network_preferences">Nastavení sítě</string>
    
  213 	<string name="proxy_proxy_settings">Nastavení proxy</string>
    
  214 	<string name="proxy_user_settings">Nastavení proxy</string>
    
  215 	<string name="history_preferences">Historie</string>
    
  216 	<string name="chat_layout_option">Rozložení chatu</string>
    
  217 
    
  218 
    
  219 	<!-- EditSettings Activity Tabs -->
    
  220 	<string name="settings_tab_tag_account">edit_settings_tab_account</string>
    
  221 	<string name="settings_tab_label_account">Account</string>
    
  222 	<string name="settings_tab_tag_xmpp">edit_settings_tab_xmpp</string>
    
  223 	<string name="settings_tab_label_xmpp">XMPP</string>
    
  224 	<string name="settings_tab_tag_proxy">edit_settings_tab_proxy</string>
    
  225 	<string name="settings_tab_label_proxy">Proxy</string>
    
  226 
    
  227 
    
  228 	<!-- wizard activities -->
    
  229 	<string name="account_wizard_text1"><b>Vítejte v aplikaci BEEM.</b>\n\nJeště nemáte nastavený žádný XMPP (Jabber) účet.\nVyberte jednu z následujících možností:</string>
    
  230 	<string name="account_wizard_configure_text"><b>Prosím vyplně údaje pro připojení k vašemu účtu</b></string>
    
  231 	<string name="account_wizard_configure_account">Chci se připojit k již existujícímu účtu</string>
    
  232 	<string name="account_wizard_create_account">Chci si zaregistrovat nový účet</string>
    
  233 
    
  234 	<!-- Create an account Activity -->
    
  235 	<string name="create_account_instr_dialog_title">Vytvoření účtu - Návod</string>
    
  236 	<string name="create_account_err_dialog_title">Vytvoření účtu - Chyba</string>
    
  237 	<string name="create_account_err_dialog_settings_button">Upravit moje nastavení</string>
    
  238 	<string name="create_account_close_dialog_button">Zavřít</string>
    
  239 	<string name="create_account_successfull_after">účet %s byl úspěšně vytvořen</string>
    
  240 	<string name="create_account_err_username">Neplatné JabberID</string>
    
  241 	<string name="create_account_err_passwords">Hesla se neshodují.</string>
    
  242 	<string name="create_account_username">Uživatelské jméno</string>
    
  243 	<string name="create_account_password">Heslo</string>
    
  244 	<string name="create_account_confirm_password">Heslo (znovu)</string>
    
  245 
    
  246 	<!-- ContactList Activity -->
    
  247 	<string name="contact_list_menu_add_contact">Přidat kontakt</string>
    
  248 	<string name="contact_list_menu_status">Změnit status</string>
    
  249 	<string name="contact_list_menu_settings">Nastavení</string>
    
  250 	<string name="contact_list_menu_disconnect">Odpojit</string>
    
  251 	<string name="contact_list_all_contact">Všechny kontakty</string>
    
  252 	<string name="contact_list_no_group">Nezařazené</string>
    
  253 
    
  254 	<!-- UserInfo dialog -->
    
  255 	<string name="userinfo_label_alias">Přezdívka</string>
    
  256 	<string name="userinfo_label_chg_group">Spravovat skupiny</string>
    
  257 	<string name="userinfo_label_re_subscription">Znovu poslat pozvání</string>
    
  258 	<string name="userinfo_label_block">Blokovat</string>
    
  259 	<string name="userinfo_label_delete">Smazat</string>
    
  260 	<string name="userinfo_resend">Suscription resend</string>
    
  261 	<string name="userinfo_sure2delete">Jste si jist že chcete smazat tento kontakt?
    
  262 	</string>
    
  263 	<string name="userinfo_yes">Ano</string>
    
  264 	<string name="userinfo_no">Ne</string>
    
  265 	<string name="userinfo_sureresend">Opravdu chcete znovu poslat pozvánku?</string>
    
  266 
    
  267 	<string name="chat_name">Beem - Chat</string>
    
  268 	<string name="chat_input_default_value">Pište zprávu</string>
    
  269 	<string name="chat_self">Já</string>
    
  270 	<string name="chat_error">Chyba</string>
    
  271 	<string name="chat_send_message">Odeslat</string>
    
  272 	<string name="chat_menu_contacts_list">Seznam kontaktů</string>
    
  273 	<string name="chat_menu_change_chat">Přepnout chat</string>
    
  274 	<string name="chat_menu_start_otr_session">Start OTR session</string>
    
  275 	<string name="chat_menu_stop_otr_session">Stop OTR session</string>
    
  276 	<string name="chat_menu_otr_verify_key">OTR ověření klíče</string>
    
  277 	<string name="chat_menu_otr_submenu">OTR actions</string>
    
  278 	<string name="chat_dialog_change_chat_title">Otevřené chaty</string>
    
  279 	<string name="chat_menu_close_chat">Zavřít tento chat</string>
    
  280 	<string name="chat_no_more_chats">Žádné další chaty</string>
    
  281 	<string name="chat_state_composing">píše zprávu</string>
    
  282 	<string name="chat_state_gone">ukončil konverzaci</string>
    
  283 	<string name="chat_state_active">čeká na vaši odpověď</string>
    
  284 	<string name="chat_state_inactive">dělá něco jiného</string>
    
  285 	<string name="chat_otrstate_plaintext">NEŠIFROVÁNO</string>
    
  286 	<string name="chat_otrstate_encrypted">ŠIFROVÁNO</string>
    
  287 	<string name="chat_otrstate_finished">DOKONČENO</string>
    
  288 	<string name="chat_otrstate_authenticated">OVĚŘENÉ</string>
    
  289   <string name="chat_otr_verify_key" formatted="false">
    
  290 	Ověření kontakty vám umožňuje se ujistit že osoba s kterou komunikujete je opravdu ten za koho se vydává.\n\n
    
  291 	Pro ověření fingerprintu kontaktujte druhou stranu přes nějaký <i>jiný</i> bezpečný kanál, například telefon nebo email podepsaný pomocí GPG. Měli by jste si vzájemě vyměnit fingerprint.\n\n
    
  292 	Pokud se vše shoduje, měli by jste v dialogu výše potvrdit že jste <b>ověřili</b> fingerprint.\n\n
    
  293 	Lokální fingerprint %s\n\nFingerprint vzdálené strany %s\n\nOvěřit fingerprint ?</string>
    
  294 	<string name="contact_status_msg_available">Dostupný</string>
    
  295 	<string name="contact_status_msg_available_chat">Dostupný a rozkecaný</string>
    
  296 	<string name="contact_status_msg_dnd">Nevyrušovat</string>
    
  297 	<string name="contact_status_msg_away">Pryč</string>
    
  298 	<string name="contact_status_msg_xa">Nedostupný</string>
    
  299 	<string name="contact_status_msg_offline">Odpojený</string>
    
  300 
    
  301 	<string name="privacy_list_name">Beem - Manage my privacy lists</string>
    
  302 	<string name="privacy_list_no_data">There aren\'t any privacy list registered.</string>
    
  303 	<string name="privacy_list_menu_create">Create a privacy list</string>
    
  304 	<string name="privacy_list_create_dialog_title">Create a privacy list</string>
    
  305 	<string name="privacy_list_create_dialog_list_name_label">Title</string>
    
  306 	<string name="privacy_list_create_dialog_create_button">Vytvořit</string>
    
  307 	<string name="privacy_list_select_dialog_buddies">Kontakty</string>
    
  308 	<string name="privacy_list_select_dialog_groups">Skupiny</string>
    
  309 	<string name="privacy_list_select_dialog_delete">Smazat</string>
    
  310 	<string name="privacy_list_delete_dialog_msg">Do you really want to delete the privacy list entitled \'%s\'?</string>
    
  311 	<string name="privacy_list_delete_dialog_yes">Ano</string>
    
  312 	<string name="privacy_list_delete_dialog_no">Ne</string>
    
  313 
    
  314 	<string name="UpdateButton">Aktualizovat</string>
    
  315 
    
  316 	<!-- MemorizingTrustManager library -->
    
  317 	<string name="mtm_accept_cert">Přijmout neznámý certifikát?</string>
    
  318 	<string name="mtm_decision_always">Vždy</string>
    
  319 	<string name="mtm_decision_once">Jednou</string>
    
  320 	<string name="mtm_decision_abort">Odmítnout</string>
    
  321 
    
  322 	<string name="mtm_notification">Ověření certifikátu</string>
    
  323 
    
  324 	<!-- Error messages -->
    
  325 
    
  326 	<string name="error_login_authentication">Chyba při ověřování, chybné jméno uživatele nebo heslo.</string>
    
  327 
    
  328 	<string name="interna_server_error">Chyba na straně serveru</string>
    
  329 	<string name="bad_request">bad-request</string>
    
  330 	<string name="forbidden">forbidden</string>
    
  331 	<string name="item_not_found">item-not-found</string>
    
  332 	<string name="conflict">conflict</string>
    
  333 	<string name="feature_not_implemented">feature-not-implemented</string>
    
  334 	<string name="gone">gone</string>
    
  335 	<string name="jid_malformed">jid-malformed</string>
    
  336 	<string name="no_acceptable">no-acceptable</string>
    
  337 	<string name="not_allowed">not-allowed</string>
    
  338 	<string name="not_authorized">not-authorized</string>
    
  339 	<string name="payment_required">payment-required</string>
    
  340 	<string name="recipient_unavailable">recipient-unavailable</string>
    
  341 	<string name="redirect">redirect</string>
    
  342 	<string name="registration_required">registration-required</string>
    
  343 	<string name="remote_server_not_found">Server nenalezen</string>
    
  344 	<string name="remote_server_timeout">Server neodpovídá</string>
    
  345 	<string name="remote_server_error">Chyba na straně serveru</string>
    
  346 	<string name="resource_constraint">resource-constraint</string>
    
  347 	<string name="service_unavailable">service-unavailable</string>
    
  348 	<string name="subscription_required">subscription-required</string>
    
  349 	<string name="undefined_condition">undefined-condition</string>
    
  350 	<string name="unexpected_condition">unexpected-condition</string>
    
  351 	<string name="request_timeout">request-timeout</string>
    
  352 </resources>