Update swedish translation
authorDa Risk <da_risk@beem-project.com>
Wed, 06 Mar 2013 22:34:53 +0100
changeset 1030 29772b167d27
parent 1029 3c02bfd5c885
child 1031 e6a2cabcedaf
Update swedish translation
res/values-sv/strings.xml
--- a/res/values-sv/strings.xml	Wed Mar 06 22:15:45 2013 +0100
+++ b/res/values-sv/strings.xml	Wed Mar 06 22:34:53 2013 +0100
@@ -14,16 +14,8 @@
 <!--  AccountConfigure class -->
 <string name="AccountConfigureManualConfiguration">Manuell inställning</string>
 
-<!--  Beem class -->
-<string name="BeemJabberID">Jabber-ID</string>
-
-<!--  BeemApplication class -->
-<string name="BeemApplicationConnect">Ansluter...</string>
-
 <!--  BeemService class -->
 <string name="BeemServiceDescription">Använda tjänsten Beem</string>
-<string name="BeemServiceCreated">Beemtjänst skapad</string>
-<string name="BeemServiceDestroyed">Beemtjänst avslutad</string>
 
 <!--  ContactDialog class -->
 <string name="CDChat">Chatta</string>
@@ -40,7 +32,6 @@
 <string name="AddCContactAdded">Kontakt tillagd</string>
 <string name="AddCContactAddedError">Fel, kontakt inte tillagd</string>
 <string name="AddCContactAddedLoginError">Fel vid inloggning</string>
-<string name="AddCBadForm">Fel ifyllt</string>
 <string name="AddCContactAlready">Kontakten finns redan</string>
 
 <!--  ChangeStatus class -->
@@ -49,12 +40,7 @@
 <string name="ChangeStatusMessage">Mitt personliga meddelande</string>
 <string name="OpenContactList">Öppna kontaktlista</string>
 
-<string name="MenuAddContact">Lägg till ny kontakt</string>
-<string name="MenuAccountAbout">Beemprojektet</string>
-<string name="MenuAccountCreate">Skapa konto</string>
-<string name="MenuConnection">Ändra konto</string>
 <string name="ChangeStatusOk">Uppdaterar status</string>
-<string name="ChangeStatusNoChange">Inget att ändra</string>
 <string name="my_avatar">Min avatar</string>
 <string name="select_avatar">Välj avatar</string>
 <string name="take_photo">Ta ett foto</string>
@@ -64,8 +50,6 @@
 
 
 <!-- Settings class -->
-<string name="SettingsText">Ändra ditt användarnamn</string>
-<string name="SettingsPassword">Ändra ditt lösenord</string>
 <string name="SettingsProxy">Proxy</string>
 <string name="SettingsProxyProxy">Använd proxyserver</string>
 <string name="SettingsProxySummary">Logga in via proxyserver</string>
@@ -90,11 +74,12 @@
 </string>
 <string name="CLP_hide_groups">Dölj grupper</string>
 <string name="CLP_hide_groups_sum">Markera för att dölja grupper</string>
+<string name="CLP_show_jid">Visa JID</string>
+<string name="CLP_show_jid_sum">Markera för att alltid visa kontakters JID</string>
 <string name="CLP_hidden_contact">Dölj kontakter</string>
 <string name="CLP_hidden_contact_sum">Check this option to hide unconnected buddies
 </string>
 <string name="settings_account_username">Användarnamn (JID)</string>
-<string name="login_username_info_default">beem@beem-project.com</string>
 <string name="settings_account_password">Lösenord</string>
 <string name="settings_account_server">Server</string>
 <string name="settings_account_port">Port</string>
@@ -128,8 +113,6 @@
 <string name="settings_chat_compact_sum">Gör chattfönstret kompakt</string>
 <string name="history">Historik</string>
 <string name="history_sum">Markera för att spara chattar på SD-kort</string>
-<string name="history_mount">Ett monterat och skrivbart SD-kort krävs för att aktivera historik</string>
-<string name="history_on_off">Aktivera historik</string>
 <string name="chat_preferences">Chatt</string>
 <string name="chat_preferences_sum">Historik, utseende mm.</string>
 <string name="chat_history_path">Sökväg till historik</string>
@@ -145,9 +128,6 @@
 <string name="SubscriptText">%s vill lägga till dig i sin kontaktlista. Godkänner du det?</string>
 <string name="SubscriptTitle">Godkänn kontakt?</string>
 
-<!--  BeemChatManager -->
-<string name="BeemChatManagerNewMessage">Du har ett nytt meddelande</string>
-
 <!--  BeemBroadcastReceiver class -->
 <string name="BeemBroadcastReceiverDisconnect">BEEM: Du är frånkopplad</string>
 
@@ -156,25 +136,12 @@
 <string name="AcceptContactRequestFrom">Godkänn att %s kontaktar dig.</string>
 
 <!-- Activities -->
-<string name="login_tag">Beem - Aktivitet inloggningar</string>
 <string name="edit_settings_name">Beem - Inställningar</string>
-<string name="edit_settings_tag">Beem - Aktivitet inställningar</string>
 <string name="create_account_name">Beem - Skapa konto</string>
-<string name="create_account_tag">Beem - Aktivitet skapa konto</string>
 <string name="contact_list_name">Beem - Kontakter</string>
-<string name="contact_list_tag">Beem - Aktivitet kontaktlista</string>
 <string name="user_info_name">Beem - Användarinfo</string>
 
-<!-- Buttons -->
-<string name="button_create_account">Skapa kontot</string>
-<string name="button_create_login_account">Skapa och använd kontot</string>
-
 <!-- LogAs Activity -->
-<string name="login_username">Användarnamn</string>
-<string name="login_password">Lösenord</string>
-<string name="login_error_dialog_title">Fel vid inloggning</string>
-<string name="login_close_dialog_button">Stäng</string>
-<string name="login_menu_create_account">Skapa konto</string>
 <string name="login_menu_settings">Inställningar</string>
 <string name="login_menu_about">Om</string>
 <string name="login_about_title">Beem %s - Om</string>
@@ -183,13 +150,8 @@
 http://www.beem-project.com !
 </string>
 <string name="login_about_button">Stäng</string>
-<string name="login_settings_button">Inställningar</string>
-<string name="login_login_button">Logga in</string>
 <string name="login_login_progress">Ansluter. Vänta...</string>
-<string name="login_error_msg">Unfortunately, an error occured.\n\nError
-detail:\n%s</string>
 <string name="login_menu_login">Logga in</string>
-<string name="login_no_connectivity">Ingen internetanslutning hittades</string>
 <string name="login_start_msg">Inställningar i menyn</string>
 
 <!-- LoginAnim activity -->
@@ -207,7 +169,7 @@
 
 <!-- EditSettings Activity Categories -->
 <string name="general_preferences">Allmänna inställningar</string>
-<string name="user_preferences">Användarinställningar (krävs)</string>
+<string name="user_preferences">Användaruppgifter (krävs)</string>
 <string name="user_preferences_advanced">Avancerade användarinställningar (valfritt)</string>
 <string name="network_preferences">Nätverksinställningar</string>
 <string name="proxy_proxy_settings">Proxyinställningar</string>
@@ -226,22 +188,29 @@
 
 
 <!-- wizard activities -->
-<string name="account_wizard_text1"><b>Välkommen till BEEM.</b>\n\nDu har inte konfigurerat något XMPP (Jabber)-konto än.\nVälj ett av följande alternativ:</string>
-<string name="account_wizard_configure_text"><b>Fyll i uppgifterna för ditt befintliga konto</b></string>
+<string name="account_wizard_text1"><b>Välkommen till BEEM.</b>nnDu har inte konfigurerat något XMPP (Jabber)-konto än.nVälj ett av följande alternativ:</string>
+<string name="account_wizard_configure_text_1">Välj ett konto som finns lagrat på denna enhet</string>
+<string name="account_wizard_configure_text_2"><b>eller</b></string>
+<string name="account_wizard_configure_text_3">Fyll i uppgifterna för ditt befintliga konto</string>
+<string name="account_wizard_settings_warn"><b>Varning: </b>Dina inställningar anger att en proxy eller ett specifikt domännamn ska användas.</string>
+<string name="account_wizard_connection_failed"><b>Det gick inte att logga in på kontot. Se över dina inloggningsuppgifter.</b></string>
+<string name="account_wizard_select_account_btn">Välj konto</string>
+
 <string name="account_wizard_configure_account">Jag har redan ett konto som jag vill använda</string>
 <string name="account_wizard_create_account">Jag vill registrera ett nytt konto</string>
 
 <!-- Create an account Activity -->
-<string name="create_account_instr_dialog_title">Skapa konto - Instruktioner</string>
-<string name="create_account_err_dialog_title">Skapa konto - Fel</string>
-<string name="create_account_err_dialog_settings_button">Ändra inställningar</string>
-<string name="create_account_close_dialog_button">Stäng</string>
-<string name="create_account_successfull_after">kontot %s har skapats</string>
+<string name="create_account_text">Fyll i uppgifterna för att skapa kontot</string>
+<string name="create_account_progress_title">Kontot skapas</string>
+<string name="create_account_progress_message">Vänta</string>
 <string name="create_account_err_username">Felaktigt Jabber-ID</string>
 <string name="create_account_err_passwords">Lösenorden är inte lika.</string>
 <string name="create_account_username">Användarnamn</string>
 <string name="create_account_password">Lösenord</string>
 <string name="create_account_confirm_password">Bekräfta lösenordet</string>
+<string name="create_account_err_conflict">Detta konto finns redan. Prova ett ennat.</string>
+<string name="create_account_err_connection">Servern är inte tillgänglig. Prova en annan.</string>
+
 
 <!-- ContactList Activity  -->
 <string name="contact_list_menu_add_contact">Lägg till kontakt</string>
@@ -271,6 +240,10 @@
 <string name="chat_send_message">Skicka</string>
 <string name="chat_menu_contacts_list">Kontaktlista</string>
 <string name="chat_menu_change_chat">Byt chatt</string>
+<string name="chat_menu_start_otr_session">Aktivera OTR</string>
+<string name="chat_menu_stop_otr_session">Stoppa OTR</string>
+<string name="chat_menu_otr_verify_key">OTR-nyckel</string>
+<string name="chat_menu_otr_submenu">OTR-val</string>
 <string name="chat_dialog_change_chat_title">Öppna chattar</string>
 <string name="chat_menu_close_chat">Stäng den här chatten</string>
 <string name="chat_no_more_chats">Inga fler aktiva chattar</string>
@@ -278,6 +251,15 @@
 <string name="chat_state_gone">har lämnat samtalet</string>
 <string name="chat_state_active">iakttar samtalet</string>
 <string name="chat_state_inactive">gör något annat</string>
+<string name="chat_otrstate_plaintext">KLARTEXT</string>
+<string name="chat_otrstate_encrypted">KRYPTERAD</string>
+<string name="chat_otrstate_finished">AVSLUTAD</string>
+<string name="chat_otrstate_authenticated">GODKÄND</string>
+<string name="chat_otr_verify_key" formatted="false">
+Authenticating a buddy helps ensure that the person you are talking to is who they claim to be.\n\n
+To verify the fingerprint, contact your buddy via some <i>other</i> authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email.  Each of you should tell your fingerprint to the other.\n\n
+If everything matches up, you should indicate in the above dialog that you <b>have</b> verified the fingerprint.\n\n
+Local fingerprint %s\n\nRemote fingerprint %s\n\nVerify fingerprint ?</string>
 
 <string name="contact_status_msg_available">Tillgänglig</string>
 <string name="contact_status_msg_available_chat">Tillgänglig för chatt</string>
@@ -301,6 +283,14 @@
 
 <string name="UpdateButton">Uppdatera</string>
 
+<!-- MemorizingTrustManager library -->
+<string name="mtm_accept_cert">Acceptera okända certifikat?</string>
+<string name="mtm_decision_always">Alltid</string>
+<string name="mtm_decision_once">Den här gången</string>
+<string name="mtm_decision_abort">Avbryt</string>
+
+<string name="mtm_notification">Certifikatkontroll</string>
+
 <!-- Error messages -->
 
 <string name="error_login_authentication">Fel vid inloggning, fel ID eller lösenord.</string>